coloniass.jpg
CARREIRA ESCOLAR

debuxo_carreira_17_18web.jpg
RADIO ABRENTE

 
radioabrentelogo.jpg

instalacioness.jpg
CENTROS SOLIDARIOS

redecentrosolidariospequeno.jpg
Dinamización Lingüística

cartel_trompos2016.jpg

Cartel-Axuda-Programa-I-peq.jpg
Buscar WEB

Titular


 
A titularidade do Colexio Abrente corresponde dende o ano 1986 a Adigna Sociedad Cooperativa Galega.

Somos unha asociación de profesores que nos unimos dun xeito voluntario para satisfacer as nosas necesidades económicas, sociais e culturais en común mediante unha empresa de propiedade conxunta e de xestión democrática.

Como cooperativa de traballo asociado a nosa principal actividade é o ensino regrado e o servizo de atención á primeira infancia e nenos desprotexidos.

Os órganos sociais da Cooperativa son os seguintes: 

Asemblea Xeral :
Órgano Supremo da Cooperativa que ten o poder da mesma. Expresa a vontade de tódolos/as socios/as.

Consello Rector :
Órgano que xestiona e executa as decisións da Asemblea Xeral. Goberna e representa á Cooperativa fronte a terceiros. Os seus membros son escollidos pola Asemblea Xeral por un período de tres anos.