coloniass.jpg
CARREIRA ESCOLAR

debuxo_carreira_17_18web.jpg
RADIO ABRENTE

 
radioabrentelogo.jpg

instalacioness.jpg
CENTROS SOLIDARIOS

redecentrosolidariospequeno.jpg
Dinamización Lingüística

cartel_trompos2016.jpg

Cartel-Axuda-Programa-I-peq.jpg
Buscar WEB

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS


O departamento de matemáticas pon en marcha este espazo, onde iremos poñendo boletíns de exercicios, direccións de páxinas web interesantes, e noticias en xeral.Tanto pais como alumnos poden enviarnos suxestións á este espazo ó correo electrónico do colexio: cpr.abrente@edu.xunta.es ou colexioabrente@colexioabrente.com.

1º ESO 
  1.1 Boletín potencias y raíces
 
  1.2 Repaso divisibilidad
 
 BOLETÍN REPASO 1ª EVALUACIÓN 
  
2.1 Boletín problemas fracciones 
2.2 Boletín proporcionalidad porcentajes 
2.3 Boletín problemas de ecuaciones REPASO MATE 1º ESO SETEMBRO
  BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN 
  
2º ESO 
Cuaderno CCBB MATE modelo A1.1 Boletín problemas fracciones
Cuaderno CCBB MATE modelo B1.2 Boletín refuerzo fracciones
CUADERNO CCBB MATE 2011 BOLETÍN REPASO 1º EVALUACIÓN
CUADERNO CCBB CIENCIAS 2011
CUADERNO CCBB MATE 20122.1 Boletín repaso polinomios
 CUADERNO CCBB CIENCIAS 20122.2 Boletín problemas ecuaciones
CUADERNO CCBB MATE 2013 BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN
CUADERNO CCBB CIENCIAS 2013 
 3.1 Boletín Repaso Áreas 2º ESO
  REPASO MATE 2º ESO SETEMBRO
  
3º ESO 
1.1 Boletín repaso fracciones
2.1 Boletín polinomios
1.2 Boletín Problemas Fracciones
2.2 Boletín repaso polinomios
1.3 Boletín Radicales
2.3 Boletín fracciones algebraicas
1.4 Boletín repaso radicales problemas2.4 Boletín ecuaciones y sistemas
1.5 Boletín repaso fracciones y radicales
2.5 Boletín repaso ecuaciones
1.6 Boletín refuerzo potencias raíces2.6 Boletín repaso ecuaciones 2
  1.7 Boletín refuerzo porcentajes/interés  2.7 BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN
  1.8 BOLETÍN REPASO 1ª EVALUACIÓN 

  3.1 Repaso Áreas 3º ESO
   3.2 Boletín funciones
   3.3 Boletín áreas y volúmenes
   3.4 Repaso funciones, áreas y volúmenes
  REPASO MATE 3º ESO SETEMBRO
  
4º ESO
 
BOLETÍN 01 NÚMEROS REALES Y RADICALES
 BOLETÍN 07 GEOMETRÍA ANALÍTICA
BOLETÍN 02 POLINOMIOS Y FRACCIONES BOLETÍN 08 FUNCIONES
BOLETÍN 03 ECUACIONES Y PROBLEMAS BOLETÍN 09 LIMITES
BOLETÍN 04 INECUACIONES BOLETÍN 10 COMBINATORIA
BOLETÍN 05 LOGARITMOS BOLETÍN 11 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
BOLETÍN 06 TRIGONOMETRÍA 
  
4º ESO 
1.1 Boletín repaso radicales2.1 Boletín inecaciones y logaritmos
1.2 Boletín Radicales
2.2 Boletín de logaritmos
1.3 Boletín polinomios problemas2.3 Ecuaciones logarítmicas exponenciales
1.4 Boletín Polinomios
2.4 Boletín problemas trigonometría
1.5 Boletín Fracciones Algebraicas2.5 Boletín geometría analítica
1.6 Problemas de ecuaciones
2.6 BOLETÍN REPASO 2ª EVALUACIÓN
  1.7 Boletín inecuaciones y problemas
 
  1.8 Boletín Inecuaciones
 3.1 Boletín límites sucesiones
  1.9 BOLETÍN REPASO 1ª EVALUACIÓN REPASO MATE 4º ESO SETEMBRO
  
Páxinas web recomendadas:
www.vadenumeros.es Para 3º e 4º de ESO (Contén explicacións, exercicios resoltos e exercicios interactivos)
Página recomendada con ejercicios resueltos: http://jesusprofemates.blogspot.com.es/p/curso-4b.html