coloniass.jpg
CARREIRA ESCOLAR

debuxo_carreira_17_18web.jpg
RADIO ABRENTE

 
radioabrentelogo.jpg

instalacioness.jpg
CENTROS SOLIDARIOS

redecentrosolidariospequeno.jpg
Dinamización Lingüística

cartel_trompos2016.jpg

Cartel-Axuda-Programa-I-peq.jpg
Buscar WEB

DATAS DE AVALIACIÓN


     Terá un carácter continuo con controis por tema e con tres avaliacións en Infantil, Primaria e Secundaria:
     As datas de Avaliación son as seguintes:

 Semana de ExamesXunta de AvaliaciónEntrega de notas
1ª AvaliaciónDo 1 ao 16 de decembro19 decembro EP
19 decembro ESO
21 de decembro
2ª AvaliaciónDo 27 ao 31 de marzo3 de abril EP
5 de abril ESO
7 de abril
3ª AvaliaciónDo 12 ao 16 de xuño19 de xuño
EP 21 de xuño ESO
26 de xuño
PENDENTESDo 8 ao 12 de maio15 de maio19 de maio
SETEMBRODo 1 ao 7 de setembro7 de setembro8 de setembro
   
     Os alumn@s deberán entregarlles, nestas datas, os boletíns de notas que terán que ser asinados e devoltos aos seus titores nun prazo máximo de tres días.  

     Avaliación de Materias Pendentes (alumnos de 2º, 3º e 4º de ESO): Do 8 ao 12 de Maio realizaranse unha proba de avaliación de materias pendentes do curso anterior. Tamén nalgunhas materias faremos un parcial no mes de Xaneiro.  

     Avaliación de Setembro: Do 1 ao 7 de Setembro os alumn@s de ESO que non superaron todas as materias en Xuño terán unha convocatoria extraordinaria. A entrega de Notas será o 8 de Setembro.